Syyskokouksen päätökset

24.11.2018

24.11.2018 syyskokouksessa tehtiin merkittäviä ja näkyviä päätöksiä

Syyskokous päätti muuttaa ammattiosaston nimeä.

Uusi nimi on Etelä-Pirkanmaan Teollisuustyöväen ammattiosasto ry. Järjestysnumero on edelleenkin tuttu 169.

Kokous päätti hallituksen jäsenmäärästä vuodelle 2019. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja + 8 varsinaista jäsentä ja 9 yleisvarajäsentä. Ammattiosaston puheenjohtajaksi valittiin Antti Maijala. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet ovat Teemu Enbäck, Mika Lohi, Tommi Järvinen, Mari Kesonen, Arja Franssila, Timo Halme, Tapio Ruusuvuori ja Henna Hänninen. Varajäseniksi valittiin Hanna Virolainen, Kai Lehtinen, Kari Lehmusvirta, Rauli Leiviskä, Marja-Leena Pasi, Antti Siponen, Ari Arvola, Teemu Salo ja Niilo Ollila. Muut toimihenkilövalinnat tehdään järjestäytymiskokouksessa. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

Kokouksessa vahvistettiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio ja toiminta- ja talousohjesääntö. Kokouksessa muistutettiin myös luottamusmiesvaalien ajankohdasta, työpaikkojen luottamusmiehet pitää valita vuoden loppuun mennessä.

Allekirjoittanut kertoi terveiset Teollisuusliiton valtuuston kokouksesta. Jäsenmaksu vuodelle 2019 on 1,45%. Liiton tulevan vuoden painopisteet ovat työehtosopimuksien ja neuvottelutoiminnan kehittäminen, yhteiskuntavaikuttamisen lisääminen ja aluetoimistoverkoston, aluetoiminnan ja ammattiosastojen kehittäminen.

Syyskokouksessa oli vieraina kaksi Pirkanmaan teollisuusliittolaista eduskuntavaaliehdokasta, Antti Salonen (vas.) ja Hannu Järvinen (sd). He esittelivät itsensä ja kokousväki sai esittää heille kysymyksiä. Keskustelu oli varsin aktiivista ja ehdokkaat saivat hyvää evästystä, mihin asioihin eduskunnassa pitäisi puuttua. Toivotamme heille hyvää menestystä vaaleissa. Ammattiosasto tulee tekemään töitä sen eteen, että työväenpuolueiden kannatus nousee kevään vaaleissa. Se on elintärkeää, jotta me työntekijät säilytämme oikeutemme, emmekä anna työmarkkinoiden määräämisvaltaa oikeistolle. Tästä syystä jokaisen ammattiosaston jäsenen ja muidenkin työntekijöiden on käytettävä äänioikeuttaan keväällä.

Mikko Virolainen kävi puhumassa Vapaiden Valtakunta -kampanjasta. Se on ammattiliittojen nuorisoaktiivien käynnistämä kansalaisliike. Tarkoitus on herätellä työntekijöitä, jotta he ymmärtävät miksi äänestäminen on niin tärkeää. Kampanjaa on lähtenyt tukemaan Teollisuusliitto ja monia muita Suomen työntekijäjärjestöjä. Käy tutustumassa kampanjaan osoitteessa www.vapaidenvaltakunta.fi ja liity mukaan tukijaksi.

 

 

Antti Maijala

Puheenjohtaja